2022-11-02 | Porady rynek energii | 3 min czytania

Plan Ograniczeń Mocy energii


Rynek energii

Plan Ograniczeń Mocy (POM) przewiduje obowiązkowe ograniczenie poboru mocy u dużych Odbiorców w przypadku ryzyka wystąpienia zagrożenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem została określona procedura konieczna do wdrożenia POM. Zakłada ona obowiązki związane nie tylko z przygotowaniem Master Planów oraz Planów Ograniczeń Mocy na podstawie dokładnych wytycznych, ale także obowiązki informacyjne i kontrolne.

Kogo dotyczy Plan Ograniczeń Mocy

Planem ograniczenia mocy objęci są klienci, którzy w pod jednym adresem zamówili więcej niż 300kW mocy umownej. Plan stanowi część umowy o dostarczanie energii elektrycznej. Obowiązuje od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego.

Kogo nie dotyczy POM

POM nie dotyczy obiektów wrażliwych i ważnych z punktu widzenia zagrożenia życia oraz obrony narodowej. Rozporządzenie dokładnie podaje listę obiektów chronionych.

Na czym polega wprowadzenie Ograniczenia Mocy

W przypadku wprowadzenie ograniczenia mocy na danym terenie odbiorca anergii podlegający POM jest informowany o konieczności zmniejszenia poboru energii do określonego stopnia. W przeciągu 72h zostaje sprawdzone czy Odbiorca zastosował się do ograniczenia. W sytuacji braku zmniejszenia mocy mogą być nałożone kary przez Prezesa URE.

Zagrożenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego

Zagrożenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego mogą obejmować:

  1. Awarie sieci elektroenergetycznej: Mogą wystąpić awarie, takie jak przeciążenia, zwarcia, przepięcia, które mogą prowadzić do uszkodzenia i przestojów w sieci elektroenergetycznej.
  2. Brak mocy: Mogą wystąpić zakłócenia w dostawach paliwa, np. niedostateczne zaopatrzenie w paliwo do elektrowni, co może prowadzić do braku energii elektrycznej w systemie.
  3. Cyberatak: Systemy elektroenergetyczne są coraz bardziej zautomatyzowane i komputerowe, co sprawia, że są podatne na cyberataki. Ataki komputerowe mogą prowadzić do zakłóceń w dostawie energii elektrycznej lub nawet do wyłączenia całego systemu.
  4. Niespodziewane wahania w produkcji energii: Bez względu na to, czy jest to spowodowane awarią w elektrowni, niedoborem paliwa lub innym czynnikiem, niespodziewane wahania w produkcji energii mogą prowadzić do niestabilności w systemie elektroenergetycznym.
  5. Złe warunki atmosferyczne: Ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak burze, huragany, powodzie, mogą uszkodzić infrastrukturę elektroenergetyczną, co prowadzi do zakłóceń w dostawie energii elektrycznej.
  6. Wyłączenia planowe: Często, jako środek zarządzania popytem i dostawą energii elektrycznej, systemy elektroenergetyczne mogą planowo wyłączać dostawy energii w określonych obszarach. Te wyłączenia nieplanowane mogą powodować zakłócenia w dostawie energii elektrycznej.
  7. Starzenie i zniszczenie infrastruktury: Starzejąca się infrastruktura elektroenergetyczna może prowadzić do awarii i nieprawidłowości w systemie elektroenergetycznym. Ponadto, niewłaściwa konserwacja i zniszczenie infrastruktury przez katastrofy naturalne lub czynniki zewnętrzne może również wpływać na dostępność i niezawodność systemu.

W celu minimalizacji tych zagrożeń, systemy elektroenergetyczne powinny być stale monitorowane, zarządzane, modernizowane i utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym. Ponadto, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa cybernetycznego i planowania awaryjnego, aby zminimalizować skutki potencjalnych zagrożeń.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

modernizacja wordpress

Zwiększ wydajność strony poprzez wyłączenie wp-cron i włączenie crona na serwerze. Dzięki małej zmianie poprawisz szybkość strony internetowej.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

Rynek energii

CSIRE czyli Centralny System Informacji o Rynku Energii, który będzie dużym krokiem w kwestii uporządkowania danych klientów i procesów obsługi.