Home » Blog » Porady rynek energii

Porady rynek energii


Rynek energii

Porady rynek energii zawiera materiały związane ze zmianami prawnymi oraz ich przełożeniem na zmiany w systemach informatycznych. Ekonomiczne rozwiązania systemowe oparte o open source.