Home » Kalkulator godzin – oblicz ilość godzin między dwiema datami

Kalkulator godzin – oblicz ilość godzin między dwiema datami


kalkulator dni

Kalkulator godzin automatycznie oblicza ilość godzin, minut i sekund między dwiema znacznikami czasowymi, czyli datą i godziną. Wystarczy, że podasz datę i godzinę początkową oraz końcową. Wyliczane dane zapisują się w historii dzięki czemu masz zawsze ostanie 10 wyliczeń pod ręką.

Kalkulator godzin walidacje:

  • Podaj daty w formacie dd.mm.rrrr,
  • Podaj godziny w formacie gg:mm,
  • Pamiętaj aby data i godzina początkowa była wcześniejsza od końcowej. To jedyna walidacja jaka jest wdrożona w narzędzie.

Jak używać kalkulatora?

  1. Wpisz datę i godzinę początkową. Może ona być z przeszłości jak i przyszłości, gdyż poradzimy sobie z obydwoma przypadkami.
  2. Wpisz datę i godzinę końcową. Może ona być z przeszłości jak i przyszłości, gdyż poradzimy sobie z obydwoma przypadkami.
  3. Kliknij w przycisk “Oblicz”.

Przykład użycia kalkulatora?

  1. Wpisałem datę początkową: 22.02.2022 i godzinę 10:10,
  2. Wpisałem datę końcową: 22.02.2024 i godzinę 22:22,
  3. Kliknąłem w przycisk “Oblicz”.
  4. Otrzymałem wynik: Ilość godzin: 17532, minut: 1051932, sekund: 63115920

Umieść kalkulator na swojej stronie internetowej.

Specjalizujemy się w analizie, projektowaniu i wykonaniu kalkulatorów i automatów do prezentacji danych. Wykonujemy wtyczki i bloki Gutenberg, które w łatwy sposób umieścisz w WordPress. Nie zwlekaj pisz do nas.


Inne użyteczne kalkulatory:


Zapoznaj się z naszymi realizacjami:

audyt seo

Audyt SEO strony internetowej z ponad 5900 url jest największym do tej pory wyzwaniem w zakresie wykorzystania naszych autorskich narzędzi i procesów.

Analiza biznesowa

Analiza migracji to nowe wyzwanie jakie dostaliśmy od naszego klienta. Zadanie ma kluczowe znaczenie ze względu na dotrzymanie harmonogramu prac w tym roku.

modernizacja wordpress

Aktualizacja strony firmowej do najnowszej wersji WordPress to podstawa w utrzymaniu stron internetowych, m.in. zwiększająca bezpieczeństwo i funkcjonalności WP.