2022-06-30 | Analiza | 3 min czytania

Analiza biznesowa – wymagania dla chat


rfi

RFI w zakresie zebrania informacji z rynku na temat dostępnych rozwiązań chat. Pod uwagę brane były rozwiązania on-promises jak i chmurowe.

Analiza biznesowa, w przypadku RFI, opiera się na zbieraniu i opisie wymagań biznesowych. Wymagania są zbierane od wszystkich interesariuszy zainteresowanych projektem. Następnie po zebraniu potrzebna jest analiza wymagań, ich grupowanie, usuwanie dubli. Dużo pracy należy poświecić na opisy wymagań, gdyż jasne opisy w znaczny sposób zmniejszą ilość pytań oferentów w przyszłości.

Faza 1. Analiza biznesowa:

 • wypracowanie listy wymagań biznesowych,
 • pogrupowanie wymagań wg grup tematycznych,
 • przypisanie do wymagań ważności MUST HAVE i NICE HAVE,
 • zebranie i opracowanie wymagań bezpieczeństwa,
 • zebranie i opracowania wymagań architektonicznych.

Faza 2. Opracowanie otrzymanych ofert (wszyscy oferenci):

 • wykonanie oceny formalnej przesłanych ofert,
 • przygotowanie szablonu do ocen zawartości ofert,
 • ocena merytoryczna ofert,
 • analiza kosztów licencji oraz utrzymania,
 • przyznanie ocen punktowych oraz wybór ofert do testów demo.

Faza 3. Testy demo (wybrane 4 najlepsze rozwiązania):

 • testy demo,
 • przygotowanie szablonu do oceny dostarczonego rozwiązania chat,
 • ocena funkcjonalności,
 • ocena zakresu konfigurowalności narzędzia,
 • ocena ergonomii pracy.

Faza 4. Testy POC (wybrane 2 rozwiązania):

 • instalacja narzędzia na stronie testowej,
 • konfiguracja narzędzia zgodnie z potrzebami biznesu,
 • własne testy rozwiązania,
 • ocena możliwości i zakresu konfigurowalności ,
 • przygotowanie szablonu do oceny,
 • przyznanie punktów zgodnie,
 • przekazanie do testów biznesu.

Faza 5. Opracowanie podsumowania RFI:

 • zebranie wszystkich składowych z faz 1-4,
 • nadanie rang wg wytycznych biznesu w konsultacji z ekspertami IT,
 • prezentacja wyników oraz przedstawienie rekomendacji.
Co to jest RFI?

RFI jest to zapytanie o informację. Wysyłane jest ono na rynek, do wykonawców przez firmy, które nie mają doświadczenia z danym produktem/usługą i chcę zebrać informację z rynku do podjęcia decyzji inwestycyjnej/zakupowej.

Co to są wymagania biznesowe?

Wymagania biznesowe to specyfikacja funkcjonalna i techniczna produkowanego systemu lub rozwiązania, które opisują oczekiwania i oczekiwane rezultaty klienta w kontekście biznesowym. Wymagania biznesowe określają cele, funkcje, procesy i zasady operacyjne, które system lub rozwiązanie musi spełniać w celu sprostania potrzeb klienta i osiągnięcia zamierzonych rezultatów biznesowych.

Co to jest POC?

POC (Proof of Concept) to prototyp lub mała implementacja, która ma na celu potwierdzenie funkcjonalności lub wykazanie potencjału nowego produktu, rozwiązania lub technologii. Jest to proces badania i wykazania, że dany pomysł lub koncept jest wykonalny i ma potencjał sukcesu. POC może być wykorzystywany w celu przyciągnięcia inwestorów, zdobycia opinii klientów lub testowania i badania nowych funkcji przed pełnym wdrożeniem.

Co to jest oferta dla RFI?

Oferta dla RFI jest odpowiedzią, którą dostawca lub partner biznesowy przesyła w odpowiedzi na to zapytanie. Zawiera zwykle informacje o firmie, jej doświadczeniu, oferowanych produktach lub usługach, cenach, terminach realizacji, referencjach i innych istotnych informacjach. Oferta RFI jest ważnym narzędziem, które pomaga przedsiębiorstwom podjąć decyzję odnośnie dalszej współpracy z potencjalnym dostawcą lub partnerem biznesowym.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

modernizacja wordpress

Zwiększ wydajność strony poprzez wyłączenie wp-cron i włączenie crona na serwerze. Dzięki małej zmianie poprawisz szybkość strony internetowej.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

Analiza biznesowa

KSeF to specjalna platforma umożliwiająca przesyłanie i odbieranie faktur i korekt ustrukturyzowanych. Obowiązek wdrożenia KSeF wynika z rozporządzenia UE.

Rynek energii

Spółdzielnie Energetyczne to forma działalności, która ma za zadanie optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej na danym obszarze.

system cms

Analiza biznesowa miała być materiałem do zapytania o ofertę na wykonanie i utrzymanie CMS na rynek. Miała nie sugerować produktu poprzez sprecyzowane wymagania.