2023-02-24 | Analiza | 2 min czytania

Wymagania biznesowe dla CMS


system cms

Spis treści:

Analiza biznesowa miała być materiałem do zapytania o ofertę na wykonanie i utrzymanie CMS na rynek. Z jednej strony miała przedstawiać dość sprecyzowane wymagania doświadczonego biznesu, z drugiej strony jednak w sposób nie sugerujący produktu.

Prace zaczęliśmy od wykonania inwentaryzacji rozwiązań u klienta. Okazało się że ilość domen i środowisk przerosła wszelkie wyobrażenia.

Następnie przeanalizowane były oferty jakie wpuszczone na rynek w ostatnich 2 latach w związku z zamówieniem rozwiązań klasy CMS.

Prace analityczne:

  1. Zebranie wymagań z różnych ofert.
  2. Usystematyzowanie wymagań wg grup tematycznych.
  3. Określenie ich konieczności: M -must have, C – could czy N- nice to have.

Prace architektoniczne:

  1. Określenie założeń architektonicznych.
  2. Analiza wpływu na architekturę i możliwość wykorzystania dostępnych komponentów.
  3. Określenie wymagań bezpieczeństwa.

Analiza rozwiązań na rynku:

Na podstawie przygotowanego materiału, wykonano eksperckiej oceny rozwiązań CMS w zakresie najczęściej wykorzystywanych rozwiązań na świecie: WordPress, Drupal, Joomla, SalesForce oraz jeden mniej znany CMS. Ocena wykazała, że pierwsze 3 rozwiązania uzyskały największą ilość punktów.

Wyniki przedstawiono biznesowi, który na podstawie swoich doświadczeń wybrał WordPress jako najlepsze w jego ocenie rozwiązanie. Motywowane to było powszechnością rozwiązania oraz jego możliwościami w wersji

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

audyt seo

Błąd przekierowania – należy naprawić przekierowanie URL. Upewnij się, że linki wewnętrzne i zewnętrzne na stronie są poprawnie skonfigurowane.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

Analiza biznesowa

Analiza migracji to nowe wyzwanie jakie dostaliśmy od naszego klienta. Zadanie ma kluczowe znaczenie ze względu na dotrzymanie harmonogramu prac w tym roku.

Analiza biznesowa

KSeF to specjalna platforma umożliwiająca przesyłanie i odbieranie faktur i korekt ustrukturyzowanych. Obowiązek wdrożenia KSeF wynika z rozporządzenia UE.

Rynek energii

Spółdzielnie Energetyczne to forma działalności, która ma za zadanie optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej na danym obszarze.