2024-07-03 | Inne tematy | 4 min czytania

Sprint, czyli Scrum w użyciu


jezyk programowania

Przy pracy nad projektami często można się spotkać z różnymi obco brzmiącymi określeniami czy metodami, jednym z nich jest sprint. Poznanie ich zastosowania może znacząco ułatwić pracę w zespole. Nie będziesz miał z tym problemu po przeczytaniu tego artykułu.

Scrum, co to jest?

Scrum to jedna z metod agile, czyli zwinnego zarządzania projektami. U jego fundamentów stoi robienie zadań w cyklach, ponieważ celem agile, jest regularne robienie gotowych do implementacji postępów. Przy pracowaniu nad projektami ze Srum, ważne jest by znać kilka określeń. Należą do nich backlog czy sprint.

Cały zamysł tej metody opiera się na rozdziale projektu na mniejsze zdania i pod-zadania, które umożliwiają usprawnienie pracy i łatwiejsze wyłapywanie trudności. Dzięki częstym spotkaniom, które wpisują się w Agile Manifesto zakładające współpracę, komunikację i postęp jako nadrzędne cele, można pracować nad efektywnością zespołu i metodami używanymi w czasie realizacji zdań. Jest to znaczący postęp w porównaniu z dawnymi metodami opierającymi się na rozbudowanej dokumentacji. Nie było tam miejsca na komunikację w zespole. Wpływało to na wydajność jego członków, którzy musieli radzić sobie z dużymi partiami projektu. Skutkowało to potem dużą ilością błędów, które trzeba było naprawić przy oddawaniu projektu.

Sprint, czyli robienie okrążeń

Sprint to cykl, który zazwyczaj trwa tydzień lub dwa. W ramach jednego z nich wykonuje się znajdujące w nim zadania. Każde zadanie przypisuje się do konkretnej osoby. Może mieć ono przewidzianą liczbę godzin potrzebną do jego zrealizowania. Dodatkowo, każde ma opis i może być przypisane do epika, czyli bardziej ogólnego celu w projekcie. Zadania w sprincie powinny zostać zrealizowane w czasie jego trwania, jednak możliwe jest ich przesunięcie. W takim wypadku wykonuje się je w ramach następnego sprintu, ponieważ w czasie prac nad projektem następuje ich kilka lub nawet kilkadziesiąt. Następują one przeważnie od razu po sobie, a każdy z nich ma ustaloną datę rozpoczęcia i zakończenia. Dzięki takiej strukturze zespół jest w stanie wyłapywać trudności oraz regularnie robić progres.

W czasie sprintu

W trakcie wykonywania przypisanych do siebie prac należy zmieniać ich oznaczenia. Takie postępowanie umożliwia innym monitorowanie postępu naszych zadań. Jest to w szczególności przydatne, gdy skończenie jednego jest wymagane do zrealizowania kolejnego albo gdy wykonana praca wymaga sprawdzenia przez kogoś innego. W Jirze możliwe są następujące oznaczenia:

  • do zrobienia
  • w toku
  • test
  • fail
  • gotowe

Sprint – przed i po

Przed rozpoczęciem sprintu przeprowadza się spotkanie organizacyjne. W jego ramach wybiera się zadania z backlogu, które zamierza się wykonać w czasie trwania następnego sprintu. Wybór ten jest z pewnością ważną decyzją, podjętą na postawie priorytetów przypisanych do zadań. Na takich spotkaniach dyskutuje się też o celach na najbliższy czas, więc sprawiają one, że każdy członek zespołu może skupić się na ich wykonaniu. W podobnym duchu przeprowadza się spotkania po wypaleniu sprintu, czyli po jego zakończeniu. Po wykonaniu prac uwzględnionych w sprincie można zastanowić się co wymaga poprawy. Następnie należy wspólnie przedyskutować efekty wykonanych prac oraz zaistniałe trudności. Można również przeprowadzać krótkie codzienne zebrania, by być na bieżąco z tempem prac.

Podsumowanie

Podsumowując, sprinty to nieodłączny element każdego projektu Scrum. Jeśli dobrze przeprowadzone, mogą się one okazać niesamowicie użyteczne. To właśnie ich cykliczność i nastawienie na komunikację pozwala na ciągłe powiększanie kompetencji zespołów i ułatwianie radzenia sobie z problemami. Jak wiadomo lepiej je wychwytywać nim przerodzą się one w coś większego.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

audyt seo

Słowa łączące to elementy, które łączą ze sobą poszczególne części wypowiedzi i nadają zdaniom logiczne brzmienie dla robotów indeksujących.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

jezyk programowania

Scrum i kanban to różne strategie zwinnego zarządzania projektami. Jakie są ich zalety? W jakich przypadkach warto użyć scrum, a w jakim kanban?

jezyk programowania

Przy podchodzeniu zwinnym (ang. agile) do realizowania projektów, często korzysta się z backlog. Ważne jest by wiedzieć o jego możliwościach i funkcjach.

prowadzenie firmy

Jira może odmienić twoje spojrzenie na pracę w zespole. Współcześnie w zarządzaniu projektami odchodzi się od nadmiaru maili i spotkań na rzecz narzędzi.