2023-04-04 | Analiza | 3 min czytania

Spółdzielnie Energetyczne – analiza


Rynek energii

Spółdzielnie Energetyczne to forma działalności, która ma za zadanie optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej na danym obszarze.

Wykonane prace

Analiza biznesowa miała na celu określenie zakresu zmian w procesach, które umożliwią wprowadzenie Spółdzielni Energetycznej do systemów CRM i biling, prawidłowego procesowania z wymianą informacji z OSD oraz rozliczenia.

Na podstawie zapisów ustawy oraz informacji zawartych na stronach KOWR, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, określone zostały konieczne zmiany w procesach. Przygotowano także projekty potrzebnych dokumentów do sprawnej obsługi Spółdzielni i jej członków.

W czasie prac nie brakowało pytań, zawiłości i kwestii procesowych, które trzeba było rozwiązać na poziomie organizacyjnym.

Jakie cele ma Spółdzielnia energetyczna?

Głównym celem Spółdzielni jest bilansowanie wyprodukowanej i odebranej energii w ramach członków spółdzielni. Wynika to z faktu braku możliwości sprzedaży energii poza członków spółdzielni. Nadwyżka energii oddawana jest do sieci i rozliczana ze sprzedawcą w stosunku 0,6 do 1. Co oznacza że za każde 1 kW oddanej energii Spółdzielnia otrzymuje 0,6 kW. Jak tłumaczy ustawodawca różnica wynika z rekompensaty kosztów sprzedawcy i dystrybutora.

Korzyści z uczestnictwa w Spółdzielni energetycznej

 1. Brak kluczowych kosztów energii – członkowie Spółdzielni dzięki rozliczeniu energii wytworzonej w ramach Spółdzielni nie ponoszą na rzecz dotychczasowego sprzedawcy energii:
  • opłat za energię,
  • kosztów zmiennych dystrybucji,
  • a także wielu innych opłat związanych z funkcjonowaniem rynku elektroenergetycznego;
 2. Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych zapewnia się stałość i przewidywalność dostaw – w okresach letnich wyłączania prądu związanego z np. lockdownem spowodowanym przeciążeniem sieci.
 3. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
 4. Zwiększenie dostępności tańszej energii zwiększa atrakcyjność inwestycyjną danej lokalizacji oraz konkurencyjność usługi i produkcji.

Dla kogo Spółdzielnia energetyczna?

W prezentacji zamieszczonej na stronach KOWR można zapoznać się z symulacjami zyskowności uczestniczenia w Spółdzielniach energetycznych.

I tak dla przykładowych 10 członków SE (3 firm i 7 gospodarstw domowych):

Członkowie Spółdzielni energetycznej

przy założeniu że każda z firm ma założoną instalację fotowoltaiczną o mocy 100 kW:

Instalacja PV

oszczędności przedstawiają się następująco:

Oszczędności z członkostwa w spółdzielniach energetycznych

Jak widać zysk dla gospodarstw domowych wynosi 2 700 zł dla wszystkich czyli poniżej 400 zł rocznie. Wynika to z niskiego poboru energii oraz niskich oszczędności związanych z brakiem kosztów dystrybucji w taryfach G.

Najwięcej zyskują firmy o największym zużyciu energii. W taryfach C i B koszty energii oraz koszty zmienne są zdecydowanie wyższe, a ich preferencyjne pominięcie daje duże oszczędności.

Wnioski:

Masz firmę i taryfy C lub B szukaj chętnych do założenia Spółdzielni Energetycznych.


Oferujemy wsparcie przy zakładaniu i działaniu Spółdzielni Energetycznych:

 • wyliczenie opłacalności (na podstawie przesłanych danych o zużyciu i produkcji energii),
 • wykonanie biznes planu,
 • dostarczenie oprogramowania do rozliczeń członków spółdzielni.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

modernizacja wordpress

Zwiększ wydajność strony poprzez wyłączenie wp-cron i włączenie crona na serwerze. Dzięki małej zmianie poprawisz szybkość strony internetowej.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

Analiza biznesowa

KSeF to specjalna platforma umożliwiająca przesyłanie i odbieranie faktur i korekt ustrukturyzowanych. Obowiązek wdrożenia KSeF wynika z rozporządzenia UE.

system cms

Analiza biznesowa miała być materiałem do zapytania o ofertę na wykonanie i utrzymanie CMS na rynek. Miała nie sugerować produktu poprzez sprecyzowane wymagania.

rfi

RFI w zakresie zebrania informacji z rynku na temat dostępnych rozwiązań e-commerce. Pod uwagę brane były rozwiązania on-promises i chmurowe.