2023-12-28 | Porady system Windows | 13 min czytania

Skróty klawiszowe w systemie Windows


porady windows

Skróty klawiszowe są bardzo przydatnym narzędziem dla każdego użytkownika komputera. Pozwalają one na wykonywanie szybkich operacji, oszczędzając czas i zwiększając wydajność pracy.

W systemie Windows istnieje wiele skrótów klawiszowych, które ułatwiają korzystanie z systemu oraz programów. Poniżej przedstawiamy niektóre z najbardziej popularnych skrótów klawiszowych w systemie Windows w podziale na kategorie funkcjonalne.

Zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie, usunięcie, cofanie, ponowienie i odświeżenie

Skróty do użytku w systemie Windows jak i aplikacjach biurowych, nie tylko ze stajni Microsoft. Znacznie ułatwiają szybkie operacje na danych czy też tekstach.

Skrót klawiszowyDziałanie
Ctrl + AZaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie.
Ctrl + D (lub Delete)Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza.
Ctrl + XWycięcie zaznaczonego elementu.
Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)Skopiowanie zaznaczonego elementu.
Ctrl + V (lub Shift + Insert)Wklejenie zaznaczonego elementu.
Ctrl + ZCofnięcie akcji.
Ctrl + YPonowne wykonanie akcji.
Ctrl + R (lub F5)Odświeżanie aktywnego okna.

Praca w aplikacjach i pulpitach

Skróty do użycia w momencie otwarcia aplikacji lub używania kilku pulpitów.

Skrót klawiszowyDziałanie
Alt + TabPrzełączenie się między otwartymi aplikacjami.
Alt + F4Zamknięcie aktywnego elementu lub aktywnej aplikacji.
Klawisz z logo systemu Windows  + LZablokowanie komputera.
Klawisz z logo systemu Windows  + DWyświetlanie i ukrywanie pulpitu.
EscZatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania.
PrtScnWykonanie zrzutu całego ekranu i skopiowanie go do schowka. 

Skróty związane z klawiszami funkcyjnymi

Klawisze funkcyjne to specjalne klawisze na klawiaturze komputera, które mają dedykowane funkcje przypisane do nich. Znajdują się w górnej części klawiatury i oznaczone są od F1 do F12.

Skrót klawiszowyDziałanie
F2Zmienianie nazwy wybranego elementu.
F3Wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików.
F4Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików.
F5Odświeżanie aktywnego okna.
F6Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie.
F10Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji.

Skróty związane z Alt

Klawisz Alt (z ang. “Alternate”, czyli “Alternatywny”) to jeden z klawiszy na klawiaturze komputerowej. Zazwyczaj znajduje się na obu stronach spacji, tuż obok klawiszy Ctrl (Control) i Windows/Command (oznaczanego ikoną flagi lub logo Windowsa/Apple). Klawisz Alt ma kilka różnych funkcji, które zależą od kontekstu, w którym jest używany.

Skrót klawiszowyDziałanie
Alt + F8Pokazywanie hasła na ekranie logowania.
Alt + EscPrzechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte.
Alt + podkreślona literaWykonywanie polecenia powiązanego z literą.
Alt + EnterWyświetlanie właściwości wybranego elementu.
Alt + spacjaOtwarcie menu skrótów aktywnego okna.
Alt + strzałka w lewoPrzejdź wstecz.
Alt + strzałka w prawoPrzejście dalej.
Alt + Page UpPrzejście o jeden ekran w górę.
Alt + Page DownPrzejście o jeden ekran w dół.

Skróty związane z Ctrl

Klawisz Ctrl (Control) to klawisz obecny na większości klawiatur komputerowych. Jest on zazwyczaj ulokowany w dolnej lewej części klawiatury, obok klawisza Shift. Klawisz Ctrl występuje również na klawiaturach dla systemu Mac, jednak jest oznaczony jako “cmd” (Command). Klawisz Ctrl jest używany do wykonywania różnych skrótów klawiaturowych i powłoki systemu operacyjnego.

Skrót klawiszowyDziałanie
Ctrl + F4Zamknięcie aktywnego dokumentu
Ctrl + strzałka w prawoPrzeniesienie kursora na początek następnego wyrazu.
Ctrl + strzałka w lewoPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu.
Ctrl + strzałka w dółPrzeniesienie kursora na początek następnego akapitu.
Ctrl + strzałka w góręPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu.
Ctrl + Alt + klawisz TabUżywanie klawiszy strzałek do przełączania się między otwartymi aplikacjami.
Ctrl + Shift + klawisze strzałekGdy jest koncentracja na kafelku w menu Start, przenieś go do innego kafelka, aby utworzyć folder.
Ctrl + klawisze strzałekZmiana rozmiaru menu Start, gdy jest otwarte.
Ctrl + klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu) + spacjaZaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie.
Ctrl + Shift z klawiszem strzałkiZaznaczanie bloku tekstu.
Ctrl + EscOtwarcie menu Start.
Ctrl + Shift + EscOtwarcie Menedżera zadań.
Ctrl + ShiftPrzełączanie układu klawiatury.

Skróty związane z Shift

Klawisz Shift to klawisz obecny na większości klawiatur komputerowych. Jest on zazwyczaj ulokowany w dolnej lewej części klawiatury, nad klawiszem Ctrl. Klawisz “Shift” na klawiaturze służy do wykonania różnych funkcji, w zależności od kontekstu.

Skrót klawiszowyDziałanie
Shift + F10Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu.
Shift + Alt + klawisze strzałekGdy w menu Start fokus jest ustawiony na grupie lub kafelku, ta kombinacja klawiszy przeniesie go w określonym kierunku.
Shift z dowolnym klawiszem strzałkiZaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu w dokumencie.
Shift + DeleteUsuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza.

Skróty związane z logo Windows i literą

Logo Windows to symbol w kształcie okna o czterech prostokątnych panelach, które są połączone w jednym większym prostokącie. Klawisz logo Windows, zazwyczaj znajdujący się na klawiaturze komputera, ma zazwyczaj podobny kształt, choć może różnić się nieco w zależności od modelu klawiatury. Ten klawisz jest często używany w skrótach klawiaturowych do różnych funkcji systemowych, takich jak otwieranie menu Start, przełączanie się między aplikacjami, czy wyświetlanie pulpitu.

Skrót klawiszowyDziałanie
Klawisz logo WindowsOtwarcie lub zamknięcie menu Start.
Klawisz z logo systemu Windows + AOtwarcie centrum akcji.
Klawisz z logo systemu Windows  + BUstawianie fokusu w obszarze powiadomień.
Klawisz z logo systemu Windows + COtwarcie Cortany w trybie słuchania.
Klawisz z logo systemu Windows + Shift + COtwarcie menu paneli funkcji.
Klawisz z logo systemu Windows + DWyświetlanie i ukrywanie pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows + Alt + DWyświetlanie i ukrywanie daty i godziny na pulpicie.
Klawisz z logo systemu Windows + EOtwarcie Eksploratora plików.
Klawisz z logo systemu Windows + FOtwarcie Centrum opinii i wykonanie zrzutu ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows + GOtwarcie paska gry po otwarciu gry.
Klawisz z logo systemu Windows  + HRozpoczęcie dyktowania.
Klawisz z logo systemu Windows  + IOtwarcie obszaru Ustawienia.
Klawisz z logo systemu Windows + JUstawianie fokusu na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.
Klawisz z logo systemu Windows + KOtwarcie szybkiej akcji Połącz.
Klawisz z logo systemu Windows + LZablokowanie komputera lub przełączenie kont.
Klawisz z logo systemu Windows + MMinimalizowanie wszystkich okien.
Klawisz z logo systemu Windows + OZablokowanie orientacji urządzenia.
Klawisz z logo systemu Windows + PWybieranie trybu wyświetlania prezentacji.
Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + QOtwarcie Szybkiej pomocy.
Klawisz z logo systemu Windows + ROtwarcie okna dialogowego Uruchamianie.
Klawisz z logo systemu Windows + SOtwarcie wyszukiwania.
Klawisz z logo systemu Windows + Shift + SUtworzenie zrzutu części ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows + TPrzełączanie między aplikacjami na pasku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows + UOtwarcie Centrum ułatwień dostępu.
Klawisz z logo systemu Windows + VOtwarcie schowka. 
Klawisz z logo systemu Windows + Shift + VPrzełączanie między powiadomieniami.
Klawisz z logo systemu Windows + XOtwarcie menu Szybki link.
Klawisz z logo systemu Windows  + YPrzełączanie wprowadzania między Windows Mixed Reality i pulpitem.
Klawisz z logo systemu Windows + ZPokazywanie poleceń dostępnych w aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Inne skróty związane z logo Windows

Skrót klawiszowyDziałanie
Klawisz z logo systemu Windows  + kropka (.) lub średnik (;)Otwarcie panelu emoji.
Klawisz z logo systemu Windows + przecinek (,)Chwilowy podgląd na pulpit.
Klawisz z logo systemu Windows + PauseWyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu.
Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + FWyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).
Klawisz z logo systemu Windows + Shift + MPrzywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie.
Klawisz z logo systemu Windows + cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.
Klawisz z logo systemu Windows + Shift + cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows + Alt + cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Shift + cyfraOtwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator.
Klawisz z logo systemu Windows + klawisz TabOtwarcie widoku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w góręZmaksymalizowanie okna.
Klawisz z logo systemu Windows + strzałka w dółUsunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows + strzałka w lewoMaksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows + strzałka w prawoMaksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows + HomeMinimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien).
Klawisz z logo systemu Windows + Shift + strzałka w góręRozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows + Shift + strzałka w dółPrzywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości.
Klawisz z logo systemu Windows + Shift + strzałka w lewo lub w prawoPrzenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego.
Klawisz z logo systemu Windows + spacjaPrzełączenie języka i układu klawiatury.
Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + spacjaZmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe.
Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + EnterWłączanie Narratora.
Klawisz z logo systemu Windows  + plus (+)Otwarcie Lupy.
Klawisz z logo systemu Windows  + ukośnik (/)Rozpoczynanie ponownej konwersji w edytorze IME.
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + VOtwarcie dotknięcia w ramię.
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + BWznawianie pracy komputera osobistego z czarnego lub pustego ekranu.

Skróty związane z wierszem poleceń

Wiersz polecenia Windows, znany również jako Command Prompt lub cmd.exe, to narzędzie w systemie operacyjnym Windows, które umożliwia użytkownikom wykonywanie różnych operacji za pomocą poleceń tekstowych.

Skrót klawiszowyDziałanie
Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)Skopiowanie zaznaczonego tekstu.
Ctrl + V (lub Shift + Insert)Wklejenie zaznaczonego tekstu.
Alt + klawisz wyboruRozpoczęcie zaznaczania w trybie bloku.
Klawisze strzałekPrzesunięcie kursora w określonym kierunku.
Page upPrzeniesienie kursora o jedną stronę w górę.
Page downPrzeniesienie kursora o jedną stronę w dół.
Ctrl + Home (tryb oznaczania)Przeniesienie kursora na początek buforu.
Ctrl+ End (tryb oznaczania)Przeniesienie kursora na koniec buforu.
Ctrl + strzałka w górę
Przejście w górę o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.
Ctrl + strzałka w dółPrzejście w dół o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.
Ctrl + Home (nawigowanie w historii)Przeniesienie okienka ekranu na górę buforu (jeśli wiersz polecenia jest pusty). W przeciwnym razie usunięcie wszystkich znaków z lewej strony kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty).
Ctrl + End (nawigowanie w historii)Przeniesienie okienka ekranu do wiersza polecenia (jeśli wiersz polecenia jest pusty). W przeciwnym razie usunięcie wszystkich znaków z lewej prawej kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty).

Skróty związane z oknami dialogowymi

Okna dialogowe są interaktywnymi elementami interfejsu użytkownika systemu Windows. Są one wykorzystywane do wyświetlania komunikatów, prośb o potwierdzenia, wprowadzania danych oraz innych interakcji pomiędzy użytkownikiem a systemem.

Skrót klawiszowyDziałanie
F4Wyświetlanie elementów na aktywnej liście.
Ctrl + TabPrzechodzenie między kartami do przodu.
Ctrl + Shift + TabPrzechodzenie między kartami do tyłu.
Ctrl + cyfra (1–9)Przejście do n-tej karty.
TabPrzechodzenie między opcjami do przodu.
Shift + TabPrzechodzenie między opcjami do tyłu.
Alt + podkreślona literaWykonanie polecenia (lub wybranie opcji) powiązanego z tą literą.
SpacjaZaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru.
BackspaceOtwarcie folderu o jeden poziom wyżej, jeżeli wybrano folder w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz.

Skróty związane z Eksploratorem plików

Eksplorator plików to narzędzie lub aplikacja, które umożliwia użytkownikowi przeglądanie i zarządzanie plikami i folderami na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Zapewnia interfejs użytkownika, który umożliwia użytkownikowi wyświetlanie, przeglądanie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie i organizowanie plików i folderów. Eksplorator plików może również zawierać funkcje wyszukiwania, sortowania, filtrowania i zmiany nazw plików oraz dostęp do właściwości plików.

Skrót klawiszowyDziałanie
Alt + DWybranie paska adresu.
Ctrl + EWybranie pola wyszukiwania.
Ctrl + FWybranie pola wyszukiwania.
Ctrl + NOtwarcie nowego okna.
Ctrl + WZamknięcie aktywnego okna.
Ctrl + kółko przewijania myszyZmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów.
Ctrl + Shift + EWyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu.
Ctrl + Shift + NUtworzenie nowego folderu.
Num Lock + gwiazdka (*)Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu.
Num Lock + klawisz plus (+)Wyświetlanie zawartości wybranego folderu.
Num Lock + klawisz minus (-)Zwinięcie wybranego folderu.
Alt + PWyświetlanie panelu podglądu.
Alt + EnterOtwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu.
Alt + strzałka w prawoWyświetlanie następnego folderu.
Alt + strzałka w góręWyświetlanie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
Alt + strzałka w lewoWyświetlanie poprzedniego folderu.
BackspaceWyświetlanie poprzedniego folderu.
Strzałka w prawoWyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu.
Strzałka w lewoZwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
EndWyświetlanie dołu aktywnego okna.
HomeWyświetlanie góry aktywnego okna.
F11Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna.

Skróty związane z paskiem zadań

Pasek zadań w systemie Windows znajduje się na dolnej części ekranu i zawiera różne narzędzia i funkcje, które ułatwiają korzystanie z komputera.

Skrót klawiszowyDziałanie
Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadańOtwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji.
Ctrl + Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadańOtwarcie aplikacji jako administrator.
Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadańWyświetlenie menu okna aplikacji.
Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupowego przycisku na pasku zadańWyświetlenie menu okna grupy.
Ctrl + kliknięcie grupowego przycisku na pasku zadańPrzełączanie między oknami należącymi do grupy.

Materiał został opracowany na podstawie instrukcji Microsoft.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

modernizacja wordpress

Zwiększ wydajność strony poprzez wyłączenie wp-cron i włączenie crona na serwerze. Dzięki małej zmianie poprawisz szybkość strony internetowej.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

prowadzenie firmy

Resetowanie hasła w systemie Windows może być konieczne, gdy zapomnimy swoje aktualne hasło lub chcemy zresetować hasło dla innego użytkownika.

prowadzenie firmy

Co zrobić, kiedy mimo dobrych parametrów, laptop wolno działa, zacina się lub w ekstremalnych wypadkach zawiesza. Mamy 4 szybkie sposoby.

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.