2024-07-04 | Inne tematy | 4 min czytania

Scrum a kanban – którą metodykę wybrać?


jezyk programowania

Scrum i kanban to różne strategie zwinnego zarządzania projektami. Jakie są ich zalety? W jakich przypadkach warto użyć każdego z nich? Dzięki przeczytaniu tego artykułu bez problemu będziesz rozróżniać te dwie metody i dokonasz wyboru pomiędzy nimi.

Agile – czyli jak być zwinnym

Agile to sposób zarządzania projektami, często wykorzystywany w tworzeniu software’u, ze względu na możliwość robienia szybkich i zauważalnych postępów. Jednak tę filozofię można zmodyfikować również do innych zastosowań. U jej fundamentów leży Agile Manifesto, w którym przedstawiono założenia, takie jak przekładanie efektów nad nad rozległą dokumentację czy priorytetyzowanie współpracy w zespole i komunikacji z klientem. Takie podejście umożliwia dokonywanie zmian na bieżąco i reagowanie na zmieniające się potrzeby. Agile zakłada regularne przeglądanie postępów i planowanie prac. Zarówno Scrum, jak i Kanban realizują założenia zwinnego zarządzania, ale robią to w różny sposób.

Kanban- moc wizualizacji

Metoda Kanban opiera się na wizualizacji pracy na tablicy, która oczywiście może być wirtualna. Każde zadanie zapisywane jest na niej na kartach. Karty zawierają kluczowe informacje o zadaniu. Takie przedstawienie zadań ma na celu graficzne ukazanie pracy do wykonania oraz ułatwienie standaryzacji tempa jej wykonywania. Ponadto umożliwia to szybkie wychwytywanie możliwych trudności. Jednym z głównych celów Kanban, jest ograniczenie czasu potrzebnego na wykonanie jednego zadania, ponieważ tak jak każda zwinna metoda zarządzania projektami stawia na regularne efekty pracy. Im mniej pracy w toku, im bardziej jest ona ustandaryzowana, tym łatwiej zoptymalizować potrzebne do jej wykonania zasoby ludzkie i finansowe. Jest to dużą zaletą tej metody.

Scrum- sprint po cel

Scrum to kolejna metoda agile. Polega ona na iteracyjnym podejściu do projektu. Co określony czas, zazwyczaj tydzień lub dwa, planuje się sprint, czyli zbiór zadań. Wybiera się je z wcześniej przygotowanego backlogu. Po tzw. spaleniu sprintu, czyli jego zakończeniu, następuje podsumowanie działań podjętych w jego ramach, analiza progresu oraz możliwych zaistniałych problemów. Dzięki regularnym spotkaniom oraz jasno wyznaczonym krótko- i długoterminowych celów, łatwiej jest stawić czoła różnym przeszkodom oraz zwiększyć efektywność prac, poprzez regularne dostarczanie progresu.

Co wybrać, Scrum czy Kanban?

Gdy już znamy podstawy Scrum i Kanban, należy zastanowić się jakie są ich zastosowania i kiedy użycie jednego z nich jest korzystniejsze od drugiego.

Scrum ma bardziej sztywną i uporządkowaną strukturę. Spotkanie przed i po sprincie, ustalenie backlogu, czy nawet codzienne krótkie spotkania, ułatwiają organizację pracy i umożliwiają udoskonalanie zastosowanych rozwiązań na przestrzeni sprintów.

Z drugiej strony Kanban, dzięki graficznym przedstawieniu zadań i limitom pracy w toku, które umożliwiają członkom zespołu skupieniu uwagi na mniejszej ilości obowiązków, promuje większą efektywność. Jednocześnie nie ma on ustalonej struktury, czym daje pole zespołowi tego narzędzia do własnych potrzeb.

Wybranie jednego z nich nie jest proste, jednak nie musisz tego robić. W obu przypadkach możliwe jest dostosowanie metod do indywidualnych potrzeb. Popularne jest też łączenie Scrum i Kanban. Możliwe jest pracowanie na sprintach i jednoczesna wizualizacja zadań, czy też opieranie się na tablicy, ale połączenie jej z backlogiem.

Podsumowanie

Jest wiele różnych metod podejścia do zwinnego zarządzania projektami. Nie trzeba ograniczać się do jednej z nich. Ostatecznie we wszystkich chodzi o zoptymalizowanie przebiegu prac, udoskonalanie używanych metod, analizę niepowodzeń i zwiększenie efektywności. Ważna jest jednak wiedza o istniejących metodach, tak by być w stanie wybrać najlepiej pasujące rozwiązania. Scrum, Kanban, a również rożne ich połączenia są dostępne jako szablony w Jira.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

audyt seo

Słowa łączące to elementy, które łączą ze sobą poszczególne części wypowiedzi i nadają zdaniom logiczne brzmienie dla robotów indeksujących.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

jezyk programowania

Przy pracy nad projektami często można się spotkać z różnymi obco brzmiącymi określeniami czy metodami, jednym z nich jest sprint. Przeczytaj tekst

jezyk programowania

Przy podchodzeniu zwinnym (ang. agile) do realizowania projektów, często korzysta się z backlog. Ważne jest by wiedzieć o jego możliwościach i funkcjach.

prowadzenie firmy

Jira może odmienić twoje spojrzenie na pracę w zespole. Współcześnie w zarządzaniu projektami odchodzi się od nadmiaru maili i spotkań na rzecz narzędzi.