2022-10-31 | Porady rynek energii | 2 min czytania

CSIRE czyli przełom na rynku energii


Rynek energii

CSIRE czyli Centralny System Informacji o Rynku Energii, którego wdrożenie powierzono Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (PSE S.A.).

Projekt został opisany w najnowszej nowelizacji Prawa Energetycznego. Wprowadza ono utworzenie nowego tworu jakim jest Operator Informacji o Rynku Energii (OIRE). Celem Operatora będzie opracowanie, wdrożenie i zarządzanie Centralnego Systemu w Polsce.

CSIRE zadania

  • zbieranie i przetwarzanie informacji potrzebny do realizacji przepisów prawa;
  • umożliwienie uczestnikom rynku realizację swoich praw i obowiązków;
  • poprawa konkurencyjności na rynku energii;
  • zapewnienie uczestnikom rynku bezpłatnego dostępu do wybranych danych statystycznych;

CSIRE korzyści

  • skrócenie czasu potrzebnego do obsługi zmiany sprzedawcy;
  • oparcie rozliczeń tylko o dane z Centralnego Systemu Informacji;
  • automatyzacja reklamacji i wyłączeń.

Ustawodawca określił datę wdrożenia 1 etapu na 2023 roku.

Wymagania CSIRE

Wymóg informacyjny:

☑ dane o umowach

☑ dane o odbiorcach

☑ dane o PPE

☑ dane o zużyciu

☑ innych danych

Zmiany w systemach:

☑ CRM, billingowych

☑ pomiarowych

☑ SCADA

☑ ewidencji majątku

☑ GIS

Aktualny termin wdrożenia CSIRE

Operator Informacji Rynku Energii informuje, że nowy termin uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii został wyznaczony na 1 lipca 2025 r. Po raz kolejny ustawodawca przesunął termin wdrożenia. Patrząc na postępy po stronie Operatora pewnie nie ostatnie przesunięcie.

Wydania CSIRE

  • Wydanie 1 /1 lipca 2024 r./ Obejmuje zakres funkcjonalny wynikający z przepisów tj. ustawy z 20.05.2021 r. i rozporządzeń wykonawczych: ws. wykazu procesów rynku energii z 10.01.2022 r. oraz ws. systemu pomiarowego z 22.03.2022 r. według stanu na dzień ich opublikowania.
  • Wydanie 2 /lipiec – grudzień 2025 r./ Obejmuje rozszerzenia funkcjonalne CSIRE pozwalające na jego integrację z systemami IT OSP wspierającymi działanie Rynku Bilansującego, Rynku Mocy, usług DSR pozyskiwanych przez OSP i usług przesyłania oraz implementację wymagań prawnych do wdrożenia w CSIRE w terminie tego wydania. Może również obejmować uzupełnienia i korekty funkcjonalności CSIRE z Wydania 1 wynikające z doświadczeń z początkowego okresu funkcjonowania CSIRE.
  • Wydanie 3 /lipiec – grudzień 2026 r./ Obejmuje rozszerzenia funkcjonalne CSIRE wynikające ze zmian regulacji prawnych wymaganych do wdrożenia w terminie tego wydania, potrzeb interesariuszy OIRE oraz rozszerzenia wynikające z doświadczeń z funkcjonowania nowego modelu wymiany informacji na potrzeby realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem CSIRE.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

audyt seo

Błąd przekierowania – należy naprawić przekierowanie URL. Upewnij się, że linki wewnętrzne i zewnętrzne na stronie są poprawnie skonfigurowane.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

Rynek energii

Plan Ograniczeń Mocy (POM) przewiduje ograniczenie poboru mocy u Odbiorców w momencie zagrożenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego (tzw. lockdown).