2023-06-06 | Inne tematy | 3 min czytania

Co to jest HTTP?


audyt seo

Gdy przeglądamy strony internetowe, pobieramy pliki i komunikujemy się przez sieć, jesteśmy nieświadomie związani z protokołem HTTP. Jest to fundament, na którym opiera się przesyłanie danych w internecie. W tym artykule przedstawimy Ci bliżej czym jest HTTP, jak działa i jakie są jego podstawowe zasady. Dowiesz się również, dlaczego jest to tak ważne dla funkcjonowania internetu.

Co to jest protokół HTTP?

HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, to protokół komunikacyjny stosowany w sieciach komputerowych do przesyłania danych między klientem a serwerem. Jest to podstawowy protokół używany w Internecie do pobierania stron internetowych, obrazów, plików oraz innych zasobów. “HTTP” opiera się na modelu klient-serwer, gdzie klient wysyła żądanie do serwera, a serwer udostępnia żądane zasoby w odpowiedzi.

HTTP działa na zasadzie żądania i odpowiedzi. Klient inicjuje żądanie, które jest wysyłane do serwera za pomocą specjalnej struktury, zwaną zapytaniem “HTTP”. Serwer odbiera żądanie i przetwarza je, wysyłając odpowiedź z żądanymi zasobami lub informacjami.

Struktura żądania ‘HTTP’

Zapytanie HTTP składa się z kilku podstawowych elementów. Pierwszym elementem jest metoda żądania, która określa rodzaj działania, które klient chce wykonać na serwerze. Najczęściej używane metody to GET, POST, PUT i DELETE. Metoda GET służy do pobierania zasobów, POST do wysyłania danych na serwer, PUT do aktualizacji zasobów, a DELETE do usuwania zasobów.

Kolejnym elementem jest adres URL, który określa lokalizację zasobu na serwerze. Po adresie URL może wystąpić wersja protokołu, np. HTTP/1.1. Następnie, w nagłówkach żądania, klient może przekazać dodatkowe informacje, takie jak dane uwierzytelniające, preferencje językowe czy typ akceptowanych danych odpowiedzi.

Struktura odpowiedzi <HTTP>

Odpowiedź HTTP, wysyłana przez serwer w odpowiedzi na żądanie klienta, również składa się z kilku elementów. Pierwszym elementem jest status odpowiedzi, który informuje klienta o rezultacie żądania. Statusy zaczynają się od trzy znakowego kodu, np. 200 OK (sukces), 404 Not Found (brak zasobu), czy 500 Internal Server Error (błąd po stronie serwera).

Następnym elementem jest zestaw nagłówków odpowiedzi, które zawierają dodatkowe informacje, takie jak typ zawartości, długość danych, informacje o serwerze itp. Ostatnim elementem odpowiedzi jest treść odpowiedzi, czyli żądane zasoby lub dane przesłane przez serwer.

Wersje protokołu

HTTP ewoluował na przestrzeni lat, a kolejne wersje wprowadzały nowe funkcjonalności i usprawnienia. Pierwsza wersja, HTTP/1.0, opracowano w 1996 roku. Kolejną wersję, HTTP/1.1, wprowadzono w 1999 roku i stała się najbardziej powszechną wersją protokołu H-T-T-P. Wersja ta wprowadziła m.in. możliwość wielokrotnego wykorzystania połączenia TCP, co przyspieszyło transfer danych.

Najnowszą wersją protokołu H.T.T.P jest HTTP/2, która opublikowano w 2015 roku. Wprowadza ona szereg usprawnień, takich jak kompresję nagłówków, strumieniowanie i priorytetyzowanie żądań, co przekłada się na szybsze ładowanie stron internetowych.

Podsumowanie

HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem komunikacyjnym używanym w internecie do przesyłania danych między klientem a serwerem. Opiera się na modelu żądania i odpowiedzi, gdzie klient wysyła żądanie, a serwer udostępnia żądane zasoby. Zapytanie H T T P składa się z metody żądania, adresu URL i nagłówków, podczas gdy odpowiedź HTTPe zawiera status, nagłówki i treść odpowiedzi. Protokół ewoluował na przestrzeni lat, a obecnie najpopularniejszą wersją jest HTTP/1.1, choć istnieje również nowsza wersja HTTP/2, która wprowadza liczne usprawnienia.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

audyt seo

Błąd przekierowania – należy naprawić przekierowanie URL. Upewnij się, że linki wewnętrzne i zewnętrzne na stronie są poprawnie skonfigurowane.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

prowadzenie firmy

Przesuniecie terminu obowiązku korzystania z KSeF to zapowiedź Ministerstwa Finansów. Jakie zmiany zostaną wykonane w rozwiązaniu pokaże zamówiony audyt.

prowadzenie firmy

Co to jest ftp? – FTP (File Transfer Protocol) jest protokołem służącym do transferu plików pomiędzy komputerami w sieci, między serwerem a klientem.

strony internetowe

Logo to graficzne oznaczenie lub znak, który identyfikuje firmę, markę, produkt lub instytucję. Jest to jedna z ważniejszych części identyfikacji wizualnej.