2024-07-02 | Inne tematy | 4 min czytania

Backlog, wszystko co musisz wiedzieć


jezyk programowania

Przy podchodzeniu zwinnym (ang. agile) do realizowania projektów, często korzysta się z backlog. Występuje on w wielu programach do zarządzania projektami, takimi jak Jira. Oferuje ona całą gamę możliwości i udogodnień, które mogą znacząco polepszyć efektywność Twojego zespołu. Jednak, aby móc w pełni wykorzystać jej możliwości należy zapoznać się z jej funkcjami.

Backlog- co to?

Backlog to plan realizacji projektu rozdzielony na mniejsze fragmenty. Stanowi on fundament do organizacji prac zespołu deweloperskiego, który go wykonuje. Sposób w jakim to robi różni się od wybranej metody agile, może t być np. Scrum lub Kanban. Pierwszy zakłada pewną cykliczność robienia postępów poprzez sprinty, a drugi ciągłość. Bez względu na wybraną metodę używanie backlogu może być bardzo pomocne. Dzięki rozdziałowi prac na epiki czy zadania/ hisoryjki każdy członek zespołu jest pewien co ma zrobić i do kiedy. Przy metodzie Scrum, co jeden cykl zespół z backlogu wybiera backlog sprintu. Sprawia to, że poprawne ustawienie w nim priorytetów jest bezsprzecznie ważne.

Podstawowe jednostki Jira

  • Zgłoszenia/historyjki

To podstawowe części projektu. Mogą być one przypisywane do poszczególnych osób. Do zadań można tworzyć podzadania. Ponadto przy wykorzystywaniu metody Scrum, do każdego zgłoszenia można przypisać określony szacowany czas jego realizacji. Dodatkowo przy zadaniach można pisać komentarze czy je oflagować, zgłaszając tym problem.

  • Epiki

Większe fragmenty pracy zbiera się w epiki, następnie do każdego przypisuje się pomniejsze zadania, zwane historyjkami. Epiki trwają znacznie dłużej niż pojedyncze zadania, ponieważ ukazują pewien ogólny cel, który jest do osiągnięcia w tej części projektu.

Kto tworzy backlog?

Backlog jest tworzony głównie przez tzw. product owner. Jest to osoba odpowiedzialna za organizację prac. Do jej obowiązków należy poznanie potrzeb i oczekiwań klienta oraz wszystkich osób powiązanych z zleceniem czy zarządzaniem projektem. Następnie, na tej podstawie tworzy zadania w backlogu, a każdemu z nich określa priorytet. Ma to na celu uporządkowanie prac zespołu deweloperskiego, tak by spełniał oczekiwania zleceniodawcy. Jednocześnie rozróżnia między krótko- i długoterminowymi zadaniami, tak by wraz z postępem prac definiować wcześniej niejasne czy nieznane a potrzebne zadania.

Jednak nie tylko product owner może tworzyć nowe zadania w backlogu, może to robić każdy członek zespołu w ramach potrzeb. Na przykład, gdy podczas przebiegu prac okaże się, że nie da się zrealizować zadania bez załatwienia czegoś innego. Niezależnie od autora zadania product owner powinien nimi zarządzać i orientować się w nich.

Backlog na przestrzeni trwania projektu

Backlog to nie jest sztywny plan prac. Bez wątpliwości powinien się zmieniać wraz z postępami w realizacji projektu. Ciężko na początku zdefiniować wszystkie etapy pracy. Często się zdarza, że projekt stwarza nieoczekiwane trudności, które wcześniej nie mogły być przewidziany. Na koniec dnia, każdy projekt to też pole do nauki dla realizującego go zespołu. Ponadto w ramach prac w nurcie filozofii agile product owner powinien modyfikować backlog na podstawie opinii klienta dotyczącej wykonanych postępów. Możliwe też, że to klient będzie miał nowe oczekiwania czy potrzeby związane z zleceniem, do których trzeba będzie się dostosować.

Podsumowanie

Konkludując, backlog to nieodłączny element projektów w metodyce agile. Dzięki niemu możliwe jest dostosowanie sowich prac do potrzeb i oczekiwań klienta, które mogą zmieniać się z czasem. A także do możliwości zespołu i napotkanych przez niego trudności. Czytelny i dobrze skonstruowany backlog to klucz do wydajnego wykonania projektu.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

audyt seo

Słowa łączące to elementy, które łączą ze sobą poszczególne części wypowiedzi i nadają zdaniom logiczne brzmienie dla robotów indeksujących.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

jezyk programowania

Scrum i kanban to różne strategie zwinnego zarządzania projektami. Jakie są ich zalety? W jakich przypadkach warto użyć scrum, a w jakim kanban?

jezyk programowania

Przy pracy nad projektami często można się spotkać z różnymi obco brzmiącymi określeniami czy metodami, jednym z nich jest sprint. Przeczytaj tekst

prowadzenie firmy

Jira może odmienić twoje spojrzenie na pracę w zespole. Współcześnie w zarządzaniu projektami odchodzi się od nadmiaru maili i spotkań na rzecz narzędzi.