2022-11-18 | Analiza | 3 min czytania

Analiza systemowa integracji Towarzystwa Ubezpieczeń z Operatorem usług medycznych (TPA)


Analiza biznesowa

Analiza systemowa w związku ze świadczeniem usług TPA (podmiot świadczący usługi dla innego podmiotu w jego imieniu) dla towarzystwa ubezpieczeń to kolejne wyzwanie przed, którym stanęliśmy w 2022 roku.

Rynek ubezpieczeń w czasie Covid i po nim przechodzi dużą transformację cyfrową. Czas pandemii wymusił przejście na usługi online. Taki stan rzeczy spowodował, że coraz większą rolę odgrywać zaczęli Operatorzy usług medycznych. TPA mają możliwości techniczne i osobowe do świadczenia usług dla różnych towarzystw ubezpieczeń TU. Takie podejście w dużym stopniu pozwala na zmniejszenie kosztów operacyjnych i zdobycie przewagi rynkowej. Jest to ważne zważywszy, że rynek prywatnej medycyny jest w dużej mierze podzielony wśród dużych graczy.

Analiza składała się z etapów:

  • Analiza biznesowa – określająca zasady współpracy poprzez określenie zasad oraz koniecznych zmian w procesach,
  • Analiza systemowa – pokazująca jakie trzeba zbudować interfejsy oraz zakres danych do przekazania w ramach integracji.

Praca na warsztatach:

  1. Nasi analitycy byli odpowiedzialni za moderowanie warsztatów biznesowych na podstawie wcześniej przygotowanych procesów obsługi TPA przez biznes.
  2. Celem warsztatów biznesowych było uzgodnienie założeń funkcjonalnych.
  3. Warsztaty systemowo-arhitektoniczne były oparte na technicznej dokumentacji przygotowanej w projekcie i opisującej propozycję rozwiązania od strony TPA.
  4. Celem warsztatów systemowych było wypracowanie architektury docelowej oraz konfrontacja wymagań biznesowych pod względem wykonania.

Prace pomocnicze – określenie pryncypiów.

W czasie prac okazało się że po stronie TU nie ma zrozumienia pomiędzy biznesem a podwykonawcą rozwiązania. Ponieważ przedłużały się terminy podjęto decyzję o zaangażowaniu firmy konsultingowej, która miała na celu wypracowania pryncypiów architektonicznych. Godny uwagi jest fakt, że prace warsztatowe przebiegły w sposób szybki i bezproblemowy. Strona TPA zgłosiła uwagi, które zostały następnie uwzględnione w dokumentacji. Strona podwykonawcy TU w czasie warsztatów zdobyła wiedzę i uporządkowała informację potrzebną do przygotowania dalszych prac.

Następne kroki:

Prace analityczne dobiegły końca. Prawdopodobnie czas niepewności spowodował, że strona TU podjęła decyzję o odłożeniu projektu na lepsze czasy.

Co to jest TPA?

Z angielskiego „Third Party Access” czyli świadczenie usług przez stronę trzecią. W naszym kontekście TPA określa operatora usług medycznych, który w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych obsługuje ich klientów. Wykonuje to pod ich marką.

Co to jest TU?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe – TU jest skrótem stosowanym w branży ubezpieczeniowej, oznaczającym Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

modernizacja wordpress

Zwiększ wydajność strony poprzez wyłączenie wp-cron i włączenie crona na serwerze. Dzięki małej zmianie poprawisz szybkość strony internetowej.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

Analiza biznesowa

KSeF to specjalna platforma umożliwiająca przesyłanie i odbieranie faktur i korekt ustrukturyzowanych. Obowiązek wdrożenia KSeF wynika z rozporządzenia UE.

Rynek energii

Spółdzielnie Energetyczne to forma działalności, która ma za zadanie optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej na danym obszarze.

system cms

Analiza biznesowa miała być materiałem do zapytania o ofertę na wykonanie i utrzymanie CMS na rynek. Miała nie sugerować produktu poprzez sprecyzowane wymagania.