2024-05-05 | Analiza | 3 min czytania

Analiza migracji między WordPressami


Analiza biznesowa

Analiza migracji to nowe wyzwanie jakie dostaliśmy od naszego klienta. Zadanie ma kluczowe znaczenie ze względu na dotrzymanie harmonogramu prac.

Stanem wyjściowym są 2 WordPressy, które posiadają rozbudowane, customowe rozwiązania i dużą ilość wartościowego kontentu.

Przy czym 1 wordpress jest oparty na ACF oraz customowej templatce, a 2 wordpress jest oparty na blokach oraz potomnej templatce.

Założenia analizy migracji

  • zbadanie parametrów technicznych obu rozwiązań,
  • analiza funkcjonalności,
  • wycena potencjalnych prac związanych z migracjami,
  • analiza ryzyk.

Oczekiwany wynik analiza migracji

Przygotowanie możliwych scenariuszy oraz ich wycena. Opracowanie listy ryzyk.

Postęp prac

Prace zaczęliśmy od audytu stron pod względem szybkości działania (page speed) oraz contentu.

Następnie przeanalizowane zostały funkcjonalności zaimplementowane na stronie. Funkcjonalności zostały zgrubnie wycenione przez developerów w zakresie przeniesienia ich na inną technologię ACF -> bloki i odwrotnie.

Analiza migracji – wnioski i rekomendacje

Analiza wykazała, że wykorzystanie potomnej templatki jest znacznie wydajniejsze niż wykorzystanie templatki customowej opartej na ACF na każdym polu eksploatacji.

Zdecydowanie rozwiązanie blokowe szybciej się renderowało. Dzięki temu miało zdecydowanie lepsze wyniki a Page Speed.

Kolejnym znaczącym elementem było zmniejszenie ilości prac programistycznych. W rozwiązaniu blokowym dużą część zmian może wykonać redaktor bez znajomości kodu.

Najważniejsze wnioski zostały przedstawione w poniższej tabeli.

WersjaACF (customowe theme)BLOKI (childtheme)
stabilnośćmożliwe problemy przy podnoszeniu wersjiduża
rozwójkonieczność pisania funkcjonalności w kodzieduże możliwości wykorzystania bloków
wydajnośćdługie czasy wczytywania stronyduże możliwości optymalizacji poprzez pluginy
wykorzystanie możliwości WPmałapełna
elastycznośćproblemy z rozbudową funkcjonalności, konieczność dostosowanie do themepełna elastyczność

Na podstawie powyższych wniosków zostały nakreślone 4 scenariusze migracji:

  1. Z WP1 do WP2 ze zmianą funkcjonalności na bloki (najdroższe rozwiązanie),
  2. Z WP1 do WP2 z pozostawieniem funkcjonalności w ACF,
  3. Z WP2 do WP1 z zachowaniem customowej theme,
  4. Z WP2 do WP1 z przejściem na childtheme.

Rozwiązanie 3 i 4 miało podobne wyceny, a 2 5% wyższą od nich.

Naszą rekomendacją był wariant 4, który zakładał globalną zmianę theme na childtheme. Klient jednak zdecydował się na wersję 3, na podstawie zapowiedzi senior developera, ze zdoła stopniowo przejść na wariant 4.

Już pierwsze prace pokazały, że zaproponowane rozwiązanie przez senior developera nie jest możliwe do realizacji. I zmieniono zakres prac zbieżny z naszymi rekomendacjami.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

audyt seo

Błąd przekierowania – należy naprawić przekierowanie URL. Upewnij się, że linki wewnętrzne i zewnętrzne na stronie są poprawnie skonfigurowane.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

Analiza biznesowa

KSeF to specjalna platforma umożliwiająca przesyłanie i odbieranie faktur i korekt ustrukturyzowanych. Obowiązek wdrożenia KSeF wynika z rozporządzenia UE.

Rynek energii

Spółdzielnie Energetyczne to forma działalności, która ma za zadanie optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej na danym obszarze.

system cms

Analiza biznesowa miała być materiałem do zapytania o ofertę na wykonanie i utrzymanie CMS na rynek. Miała nie sugerować produktu poprzez sprecyzowane wymagania.