2022-12-01 | Analiza | 2 min czytania

Analiza biznesowa przy RFI e-commerce


rfi

RFI w zakresie zebrania informacji z rynku na temat dostępnych rozwiązań e-commerce. Pod uwagę brane były rozwiązania on-promises jak i chmurowe.

Zakres prac:

Faza 1. Przygotowanie RFI:

 • analiza biznesowa w celu wypracowania listy wymagań biznesowych,
 • pogrupowanie wymagań wg grup tematycznych,
 • przypisanie do wymagań ważności MUST HAVE i NICE HAVE,
 • zebranie i opracowanie wymagań bezpieczeństwa,
 • zebranie i opracowania wymagań architektonicznych.

Faza 2. Opracowanie otrzymanych ofert (wszyscy oferenci):

 • wykonanie oceny formalnej przesłanych ofert,
 • przygotowanie szablonu do ocen zawartości ofert,
 • ocena merytoryczna ofert,
 • analiza kosztów licencji oraz utrzymania,
 • przyznanie ocen punktowych oraz wybór ofert do testów demo.

Faza 3. Testy demo (wybrane 3 najlepsze rozwiązania):

 • testy demo,
 • przygotowanie szablonu do oceny dostarczonego rozwiązania e-commerce,
 • ocena funkcjonalności,
 • ocena zakresu konfigurowalności sklepu,
 • ocena ergonomii pracy.

Faza 4. Opracowanie podsumowania RFI:

 • zebranie wszystkich składowych z faz 1-4,
 • nadanie rang wg wytycznych biznesu w konsultacji z ekspertami IT,
 • prezentacja wyników oraz przedstawienie rekomendacji.

Faza 5. Warsztaty z oferentami (porównanie rozwiązań Magento2/Sylius/Shopware):

 • przygotowanie zestawu kluczowych pytań,
 • zdobycie wiedzy na temat potencjału rozwojowego oraz wiedzy zespołu,
 • zdobycie wiedzy na temat kompetencji wykonawcy oraz ewentualnej możliwości poszerzenia poza zespół.
Co to jest e-commerce?

E-commerce to handel elektroniczny, inaczej e-handel, czyli rodzaj handlu, prowadzony w internecie.

Najczęściej czytane:

prowadzenie firmy

Dzielenie dysku na partycje to ważny element instalacji systemu operacyjnego. Możemy podzielić dysk na partycje w czasie lub po instalacji Windows 11.

modernizacja wordpress

Z przedstawionych we wisie 3 sposobów na usunięcie /category wg mnie najlepszym sposobem jest wykorzystanie wtyczki Yoast SEO. Polecamy tą wtyczkę do SEO.

modernizacja wordpress

Zwiększ wydajność strony poprzez wyłączenie wp-cron i włączenie crona na serwerze. Dzięki małej zmianie poprawisz szybkość strony internetowej.


Zapoznaj się z innymi wpisami:

Analiza biznesowa

KSeF to specjalna platforma umożliwiająca przesyłanie i odbieranie faktur i korekt ustrukturyzowanych. Obowiązek wdrożenia KSeF wynika z rozporządzenia UE.

Rynek energii

Spółdzielnie Energetyczne to forma działalności, która ma za zadanie optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej na danym obszarze.

system cms

Analiza biznesowa miała być materiałem do zapytania o ofertę na wykonanie i utrzymanie CMS na rynek. Miała nie sugerować produktu poprzez sprecyzowane wymagania.